Now showing items 1-1 of 1

  • Studium nanometrových struktur 

   Author: Barulin Aleksei; Supervisor: Voves Jan; Opponent: Richter Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   V tomto projektu byla provedena simulase grafenových nanopásků na karbidu křemíku. První a druhá kapitola obsahuje základní informace nutné pro orientaci čtenáře, který není s problematikou seznámen. Třetí kapitola popisuje ...