Now showing items 1-1 of 1

  • Širokopásmová extrakce permitivity vzorků z měření mikrovlnných pasivních planárních zařízení 

   Author: Petr Kůrka; Supervisor: Oppl Ladislav; Opponent: Vrba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Znalost elektromagnetických vlastností biomolekul je důležitá pro pochopení interakce elektrických polí s biosystémy a pro vývoj nových biomedicínských diagnostických a terapeutických metod. Rozvoji v této oblasti však ...