Now showing items 1-1 of 1

  • Rozpoznávání textu s využitím vývojového prostředí s STM32F746NG MCU 

   Author: Michal Lánský; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Diplomová práce se zabývá strojovým rozpoznáním textu s použitím vývojového kitu STM32F746NG. V první části je popsána teorie rozpoznávání textu a současný stav tohoto technologického odvětví. Druhá část řeší praktický ...