Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace topologie a umístění pro zvýšení výtěžnosti D/A převodníků 

   Author: Martin Košťál; Supervisor: Jakovenko Jiří; Opponent: Barri Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Práce seznamuje s metodami návrhu pro zvýšení výtěžnosti a omezení chyb ve shodných strukturách. Systematické a náhodné chyby jsou shledány zdrojem neshod mezi strukturami. Je představen model náhodných chyb za využití ...