Now showing items 1-1 of 1

  • Generování vysokonapěťových pulzů pro testování CMTI 

   Author: Tomáš Nekvapil; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Jeřábek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Cílem této práce je navrhnutí systému, který bude generovat napěťové pulzy s variabilní rychlostí přeběhu. Ten bude použit k ověření vlastností izolovaných analogově-digitálních převodníků. Tento systém bude sloužit k ...