Now showing items 1-2 of 2

  • Reflektometr v časové oblasti 

   Author: Petr Polášek; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Černý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato práce se zabývá konstrukcí reflektometru v časové doméně, výsledkem je funkční zařízení s ovládacím softwarem. Cílem bylo vyvinout zařízení pro měření odrazů na vedení schopné detekce závad na vedení s přesností detekce ...
  • Reflektometr v časové oblasti s FPGA 

   Author: Radovan Blažek; Supervisor: Adler Viktor; Opponent: Černý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Tato práce se zabývá návrhem reflektometru v časové oblasti (TDR). Popisuje návrh TDR s využitím FPGA Lattice ECP5. FPGA zde funguje jako generátor měřícího signálu i jako vzorkovač odraženého signálu.