Now showing items 1-1 of 1

  • Model systému pro řízení a zpracování dat jednoduchého elektronického zabezpečení rodinného domu 

   Author: Jan Kočí; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Kaňok Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se zabývá návrhem modelu pro řízení a zpracování dat jednoduchého elektronického zabezpečení (EZS) rodinného domu. Jednotlivé části systému jsem nejdříve realizoval na nepájivých polích a po vytvoření a odzkoušení ...