Now showing items 1-1 of 1

    • Přenosný detektor plynů 

      Author: Nemazal Jan; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Macháč Petr
      Tato diplomová práce se zabývá problematikou senzorové identifikace nebezpečných plynů a měření jejich koncentrací. Těžištěm práce je návrh přenosného detektoru plynů se třemi tenkovrstvými vodivostními senzory. V první ...