Now showing items 1-1 of 1

    • Rezonanční a vodivostní senzory plynů s uhlíkovými citlivými vrstvami 

      Author: Bokůvka Lukáš; Supervisor: Kulha Pavel; Opponent: Varga Marian
      Diplomová práce pojednává o rezonančních QCM a vodivostních senzorech chemických látek a plynů (O2, H2, CO2, NH3, vlhkost, aceton, benzen, cyklohexan, isopropylalkohol a toluen). V úvodu je zpracována rešerše dostupné ...