Now showing items 1-1 of 1

    • Měření síly u hrotové brusky 

      Author: Štěpanovský Filip; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
      Tato diplomová práce se zabývá měřením a zobrazováním síly upnutí na koníku hrotové brusky s využitím indukčnostního snímače. Je navrhnut celý systém měření. Návrh se skládá z návrhu obvodového řešení, návrhu desky plošných ...