Now showing items 1-67 of 241

  Sběr energie z okolí, piezoelektrický jev, generátor, vibrace, piezokeramika, vibrační generátor, mechanická energie, získávání elektrické energie (1)
  sběr meteorologických dat (1)
  scanning of terrain profile, microcontroller, robot (1)
  security (1)
  security system (1)
  security system sensors (1)
  Security system,FPGA,VHDL,Nexys 3 (1)
  SEMCAD, helical applicator, helical antenna, microwave thermotherapy, hyperthermia, interstitial hyperthermia, SAR, helical dipole antenna (1)
  SEMCAD, šroubovicový aplikátor, šroubovicová anténa, mikrovlnná termoterapie, hypertermie, intersticiální hypertermie, SAR, šroubovicový dipól (1)
  sensor (1)
  Sensor node (1)
  senzor (1)
  Senzorový uzel (1)
  senzory zabezpečovacího systému (1)
  SEPIC (1)
  serial buses,educational tool,SPI,UART,CAN,I2C (1)
  sick sinus syndrome (1)
  Sigma BC 23.16 (1)
  signal generator, Direct Digital Synthesis, DDS, sine wave, audio (1)
  signálový generátor, přímá digitální syntéza, DDS, harmonický signál, audio (1)
  Silver inkjet (1)
  Single mode optical fibers (1)
  single-chip microcomputer (1)
  Smart home (1)
  smart home (2)
  smart house (1)
  Smart sensors,ranging sensors,gesture detection (1)
  smoke detectors (1)
  SMPS (1)
  snímání EMG (1)
  snímání profilu terénu,mikrokontrolér, robot (1)
  Soft-mikroprocesor, FPGA, VHDL, RISC (1)
  soil humidity measurement (1)
  solar aircraft model,solar panel,MPPT,SEPIC,microcontroller (1)
  solution based (1)
  spectral analysis (1)
  spectrogram (1)
  spectrophotometer (1)
  spektrofotometr (1)
  spektrogram (1)
  spektrální analýza (1)
  splitter (1)
  sprinkler (1)
  Spínaný napájecí zdroj (1)
  spínaný regulátor (1)
  spínaný zdroj (1)
  Spínaný zdroj, proudový zdroj, Buck, mikrokontrolér, ARM, STM32F373CC (1)
  srdcové arytmie (1)
  statistical model (1)
  stepper motor, bipolar driving, control unit, microcontroller (1)
  storing sensor data (1)
  strain gauge (1)
  Strain gauge, analog to digital converter, data conversion, high effective resolution, SPI, Papago, analog application, AC excitation, delta-sigma, design of circuit diagram (1)
  Stříbrný inkjet (1)
  Střídač, měnič DC/AC, harmonický výstup, 230VAC (1)
  subtractive synthesis (1)
  suché leptání (1)
  supercapacitor (2)
  superkondenzátor (2)
  Sváření,svářecí stanice,spínaný zdroj,mikrokontrolér (1)
  Switch mode power supply, SMPS, current source, microcontroller, ARM, STM32F373CC (1)
  switchboard (1)
  switched-mode power supply (1)
  switching regulator (1)
  syntezátor, STM32F4 Discovery, zvuková syntéza, frekvenční modulace, digitální generování periodických signálů (1)
  sériové sběrnice,vzdělávací přípravek,SPI,UART,CAN,I2C (1)
  síla (1)