Now showing items 1-1 of 1

  • Přípravek na měření parametrů kondenzátorů 

   Author: Martin Masáček; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Kulha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Práce se zabývá návrhem funkčního vzorku vektor voltmetru pro měření kapacity kondenzátorů v rozmezí 1 nF až 100 nF a měření ztrátového činitele. Vektor voltmetr pracuje na frekvencích 1 kHz a 10 kHz. V práci jsou podrobně ...