Now showing items 132-151 of 365

  Subject
  inerciální měřící jednotka, senzory,digitalizace,návrh elektroniky [1]
  inertial measurement unit,sensors,digitization,electronic design [1]
  Infračervená spektroskopie, zdroje optické záření, tepelné zdroje, detektory optického záření, pyroelektrický detektor, optická cesta, přenosný přístroj na detekci plynů [1]
  Infračervené záření, optické vlákno, fluoridové sklo, telluričité sklo, chalkogenidové sklo [1]
  Infrared radiation, optical fiber, fluoride glass, tellurite glass, chalkogenide glass [1]
  Inkjet [1]
  inkjet [1]
  Inkjet pringing, Printed electronics, Dimatix, Interdigital structureInkjet pringing, Interdigital structures [1]
  Inkjet, inkoustový tisk, tištěná elektronika, Dimatix, Interdigitální strukturInkjet, Interdigitální struktury [1]
  Inkubace [1]
  Inkubation [1]
  Inteligentní budovy, KNX/EIB, RS-485 [1]
  inteligentní dům [1]
  Inteligentní dům, elektronický zabezpečovací systém, elektronické prvky elektronických zabezpečovacích systémů, automatizace a řízení domu, finanční analýza inteligentního zabezpečovacího systému pro rodinný dům [1]
  inteligentní elektroinstalace,analýza trhu,hardware,firmware [1]
  Inteligentní senzory,senzory pro měření vzdálenosti,detekce gest [1]
  Intelligent House, Electronic Security System, Electronic Features of Electronic Security Systems, Automation and House Control, Financial Analysis of Intelligent Security System for Family House [1]
  intelligent wiring system,market analysis,hardware,software [1]
  Inverter, DC/AC, Pure Sine Wave, 230VAC [1]
  Ion thruster,ionization,ion acceleration,SMPS,full-bridge,boost converter,voltage multiplier [1]