Now showing items 1-1 of 1

  • Polymerní mnohavidové optické kanálkové vlnovody a jejich výroba novými technologiemi 

   Author: Matej Latečka; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Bakalářská práce se zabývá výrobou optických kanálkových vlnovodů pomocí nových technologických postupů. První část práce se věnuje additní technologii, při které jsou pomocí 3D tisku vytvořeny formy pro výrobu optických ...