Now showing items 1-2 of 2

  • Cyklistický měřič výkonu 

   Author: Aron Primas; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Práce se zabývá popisem měřiče výkonu cyklistova šlapání, technologickými řešeními tohoto zařízení a srovnává konkrétní komerční výrobky. Dále se práce zabývá návrhem a následnou realizací vlastního amatérského měřícího ...
  • Harmonický RC oscilátor elektricky laděný v širokém rozsahu 

   Author: David Roubal; Supervisor: Foit Julius; Opponent: Myslík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na konstrukci RC oscilátoru, který je možné přelaďovat ve velkém rozsahu. V teoretické části se věnuje možným způsobům ladění kmitočtu a stabilizace amplitudy. Dále je popsáno několik zapojení ...