Now showing items 1-1 of 1

    • Návrh lineárního napájecího zdroje s předregulací 

      Author: Staněk Pavel; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Janíček Vladimír
      Tato práce se zabývá problematikou napájecích zdrojů v elektronice. Jsou zde vysvětleny základní funkce jednotlivých typů spínaných a lineárních měničů a jejich vlastnosti. Zejména je kladen důraz na problematiku zdrojů ...