Now showing items 1-1 of 1

  • Model manažmentu nabíjecího a vybíjecího procesu akumulátoru pro elektromobil 

   Author: Kryštof Keil; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce pojednává o návrhu přípravku, který je schopen monitorovat parametry akumulátoru elektromobilu během používání s důrazem na tepelné poměry během rychlého nabíjení. Nejprve jsou porovnány jednotlivé ...