Now showing items 1-2 of 2

  • Modul rozhraní mezi leteckým simulátorem a ovládacím panelem 

   Author: Andrey Nosov; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce je zaměřena na návrh modulu rozhraní mezi leteckým simulátorem a ovládacím panelem letadla, složeného z vlastnoručně vyrobených ovládacích prvků ultralehkých a lehkých letounů. V teoretické části se práce věnuje ...
  • Návrh sběrné jednotky pro bezdrátové senzorové uzly s možností prodloužení jejich dosahu 

   Author: Martin Novotný; Supervisor: Bouřa Adam; Opponent: Setnička Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací sběrné jednotky pro bezdrátové senzorové uzly s možností prodloužení dosahu přenosu dat. Jednotka byla navržena tak, aby pro bezdrátový přenos dat používala stejný ...