Now showing items 1-1 of 1

  • Cyklistický měřič výkonu 

   Author: Aron Primas; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Práce se zabývá popisem měřiče výkonu cyklistova šlapání, technologickými řešeními tohoto zařízení a srovnává konkrétní komerční výrobky. Dále se práce zabývá návrhem a následnou realizací vlastního amatérského měřícího ...