Now showing items 1-1 of 1

  • Generátor řídicího napětí pro tester odolnosti 

   Author: Blažek Radovan; Supervisor: Záhlava Vít; Opponent: Jung Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá návrhem arbitrárního generátoru napětí ovládaného z PC pro generování neomezeně dlouhých průběhů. Nejdříve je vysvětlený účel takového zařízení a na to navazuje popis jednotlivých funkčních součástí ...