Now showing items 1-1 of 1

  • Jednoduchý zabezpečovací systém vytvořený z přípravku Nexys 

   Author: Pražáková Viktorie; Supervisor: Lafata Pavel; Opponent: Pravda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem VHDL modulu pro zabezpečovací systém, který je realizován na přípravku Nexys 3. V první polovině práce je teoretická část, která přibližuje pohled na jednotlivé komponenty, se kterými ...