Now showing items 1-1 of 1

  • Digitální vzorkovací osciloskop na bázi SoC – řídicí a zobrazovací část 

   Author: Josef Čada; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Sedláček Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a realizaci řídicí a zobrazovací části digitálního osciloskopu a přidruženého signálového generátoru na desce Zybo Z7-20 s využitím čipu Zynq 7000. Práce byla realizována ve ...