Now showing items 1-1 of 1

  • Digitální vzorkovací osciloskop na bázi SoC – signálová část 

   Author: Michal Navrátil; Supervisor: Hazdra Pavel; Opponent: Sedláček Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá vytvořením analogové části a vzorkovacího mechanizmu pro digitální osciloskop založený na desce ZYBO-Z7-20. Jedná se o jednu ze dvou prací popisující realizaci tohoto osciloskopu ...