Now showing items 1-1 of 1

    • Optické planární polymerní vlnovody realizované na deskách plošných spojů 

      Author: Brychta Jan; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Lyutakov Oleksiy
      Cílem bakalářské práce je návrh a výroba polymerních optických vlnovodů, které bude možno realizovat na deskách plošných spojů, pro přenos dat mezi elektrooptickými moduly a návrh vlnovodné spirály o rozměrech realizovatelných ...