Now showing items 1-1 of 1

  • Studium vlastností optických vláken vystavených gama záření 

   Author: Lenka Benková; Supervisor: Prajzler Václav; Opponent: Šístek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu záření gama na útlum jednovidových optických vláken. Zkoumány byly tři typy jednovidových optických vláken (G.652.D, G.657.A1/II a G.657.A1) délky 50 m. Tato optická vlákna ...