Now showing items 1-2 of 2

  • Přípravek pro mechanické testy flexibilních plošných spojů 

   Author: Martin Edl; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Dušek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro testování flexibilních plošných spojů. Účelem tohoto zařízení je charkterizovat flexibilní plošné spoje vytištěné stříbrným inkoustem na PET substrátu a srovnat je s ...
  • Tištěné RC a RLC obvody 

   Author: Dalibor Dobeš; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce se zabývá tiskem pasivních elektronických součástek pomocí inkjet technologie na ohebnou PET fólii. Po teoretickém úvodu a seznámením se s touto technologií bylo natištěno několik typů jednotlivých součástek, a ...