Now showing items 1-1 of 1

  • Fúze dat v demonstrátoru zpracování družicových signálů a 'opportunity ' signálů 

   Author: Povolný Jan; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Fišer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Práce se zaměřuje na fúzi dat o poloze a pohybu z různých zdrojů. Jednak jde o fúzi více zdrojů měření polohy, např. z více GNSS systémů, nebo využití takzvaných "opportunity" signálů, které nejsou primárně určeny pro ...