Now showing items 1-1 of 1

  • Hybridní tištěná elektronika na flexibilních substrátech 

   Author: Milan Chvalina; Supervisor: Laposa Alexandr; Opponent: Macháč Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato práce se věnuje podstatě hybridní flexibilní elektroniky, jejím aplikacím a porovnává její výhody a nevýhody s elektronikou na pevném substrátu pomocí demonstrativního výrobku.