Now showing items 1-3 of 3

  • Elektronické zabezpečení rodinného domu 

   Author: Patrik Hlavatý; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Kaňok Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce se zaměřuje na popis současného stavu trhu v oblasti elektronického zabezpečení rodinných domů a bytů proti vniknutí nežádoucích osob, požáru a člověku nebezpečných plynů, se kterými se v domácnosti můžeme setkat. ...
  • Elektronický zabezpečovací systém pro rodinný dům 

   Author: Lukáš Pospíšil; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Práce shrnuje současný stav technologií elektronických zabezpečovacích systémů pro rodinné domy, včetně požárního zabezpečení a prvků chytré domácnosti. Po teoretické části následuje návrh a realizace modelu zabezpečovacího ...
  • Inteligentní dům - elektronické zabezpečení 

   Author: Martin Švarc; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Papežová Stanislava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   V práci je popsaná funkce profesionálních komerčních elektronických zabezpečovacích systémů rodinných domů a jejich jednotlivých komponentů. Dále je v práci popsaná realizace elektronického zabezpečovacího systému pomocí ...