Now showing items 1-1 of 1

  • DC-DC měnič pro elektromobil 

   Author: Ondřej Šereda; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Divín Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Bakalářské práce se zaměřuje na návrh DC/DC měniče pro eForce FEE Prague Formula elektrickou formuli s parametry pro z 400-600 V na 24 V při výstupním výkonu 500 W. V práci jsou rozebrány možné topologie vhodných měničů a ...