Now showing items 1-1 of 1

    • Použití signálů DVB-T pro určování polohy 

      Author: Karásek Rostislav; Supervisor: Vejražka František; Opponent: Kolář Jaroslav
      Bakalářská práce se zabývá zpracováním signálu DVB-T za účelem využití jako navigační systém na principu TDoA metody. Systém bude využit v multi konstelačním navigačním systému vyvíjeném v rámci grantu No. TE01020186.