Now showing items 1-2 of 2

  • DC-DC měnič pro maximální efektivitu využití energie akumulované v superkondenzátoru 

   Author: David Touš; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Skočný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   V této práci je popsána teorie, zapojení a vlastnosti DC/DC měničů včetně měničů pracujících s velmi nízkým vstupním napětím. Praktickou částí této práce je návrh, realizace a testování DC/DC měniče napětí schopného pracovat ...
  • Přípravek pro porovnání vlastností zdrojů typu SEPIC a ZETA 

   Author: Petr Krýda; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Bakalářská práce se zabývá napájecími zdroji typu SEPIC a ZETA. V práci jsou navrženy a realizovány dva přípravky, které umožňují demonstrovat a porovnávat vlastnosti obou typů zdrojů. Dále je provedeno ověřovací měření ...