Now showing items 1-1 of 1

    • Digitální generátor tvarových funkcí 

      Author: Bureš Michal; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Vítek Stanislav
      Práce pojednává o návrhu generátoru tvarových kmitů řízeného mikrokontrolerem. Zařízení umožňuje generovat 3 harmonické průběhy. A to sinusový průběh, obdélníkový a pilový. Lze regulovat výsledné napětí, frekvenci a offset. ...