Now showing items 1-1 of 1

    • Modifikace 3D tiskárny RepRap 

      Author: Průša Michal; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
      Obsah této bakalářské práce je důkladný rozbor jednoho z odvětví modifikací opensource 3D tiskáren RepRap, konkrétně přestavby tiskárny Prusa i2 na optický řezací stroj pro členění různých materiálů a usnadnění domácí ...