Now showing items 1-11 of 11

  • Asistenční systém do automobilu 

   Author: Roubal Filip; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   Tento projekt se zabývá rozborem dostupných informací o asistenčních systémech používaných v automobilech. Popisem automobilových komunikačních sběrnic. Návrhem vhodného obvodového řešení parkovacího asistenčního systému ...
  • Automatický systém pro pěstování rostlin 

   Author: Čebiš Vladimír; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Práce se zabývá alternativním řešením automatického systému pro pěstování zeleniny, ovoce či bylinek za pomoci autonomního systému v umělých podmínkách.
  • Bezdrátové ZigBee teplotní senzory v centralizované síti 

   Author: Matiášek David; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Digitální generátor tvarových funkcí 

   Author: Bureš Michal; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Vítek Stanislav
   Práce pojednává o návrhu generátoru tvarových kmitů řízeného mikrokontrolerem. Zařízení umožňuje generovat 3 harmonické průběhy. A to sinusový průběh, obdélníkový a pilový. Lze regulovat výsledné napětí, frekvenci a offset. ...
  • FPGA demonstrátor soft mikroprocesoru 

   Author: Patera Adam; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Teplý Tomáš
   Bakalářská práce rozebírá návrh koncepce syntetizovatelného soft-mikroprocesoru na architektuře FPGA. Programovatelná hradlová pole FPGA jsou v mnoha ohledech přelomovou technologií a na trhu mají své nezastupitelné místo. ...
  • Hlavní jednotka pro sběr informací ze ZigBee senzorické sítě 

   Author: Holler Tadeáš; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modelování 3D mapy prostoru na základě dat z kamery a senzorů 

   Author: Bíba Ladislav; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato bakalářská práce shrnuje možnosti snímání pohybu robotu v prostoru a vytváření 3D modelu profilu terénu. Dále se zabývá zjišťováním pohybu robotu, které je prováděno pomocí kamery. Ta je pevně postavena nad snímaný ...
  • Návrh jednotky sběru dat pro na stabilizační podložku ve fyzioterapeutické aplikaci 

   Author: Jarolímek Viktor; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato bakalářská práce pojednává o procesu návrhu, vývoji a testování nové sběrné jednotky pro stabilizační a balanční plošinu, která bude použitá ve fyzioterapii. Práce popisuje schémata a proces jejich návrhu, spolu s ...
  • Optická kontrola LP desky 

   Author: Demjan Jakub; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Fritsch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit automatizovaný systém optické detekce vad dlouhohrajících gramofonových desek. Je zde rozebíráno, jakým způsobem a za jakých podmínek lze provést optickou kontrolu desky a následné ...
  • Snímání profilu terénu autonomním robotem 

   Author: Saska Ludvík; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-03)
   Cílem této práce je realizace autonomního robota pro snímání profilu terénu. První část této práce se věnuje popisem senzorů pro měření vzdálenosti a zvlnění terénu. Následuje výběr vhodného a cenově dostupného řešení. ...
  • Univerzální komunikační jednotka pro embedded zařízení 

   Author: Malý Jan; Supervisor: Teplý Tomáš; Opponent: Vítek Stanislav
   Bakalářská práce popisuje návrh a realizaci univerzální komunikační jednotky pro oblast embedded zařízení umožňující řídicímu systému ovládat jednu nebo několik samostatných periferií. Výsledné řešení umožňuje nejen ovládat ...