Now showing items 1-19 of 19

  • Bezdrátová sluchátka 

   Author: Fábera Jan; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Puričer Pavel
  • Bezdrátové ZigBee teplotní senzory v centralizované síti 

   Author: Matiášek David; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Časový normál pro centralizovanou správu elektronických hodin 

   Author: Pilík Martin; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Vojtěch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
   Práce se zabývá návrhem a následnou realizací centrální hodinové ústředny, která po zisku časového normálu vzdáleně řídí elektronické hodiny. Pro co možná nejširší možnosti aplikací jsou k zisku časového normálu využity ...
  • Electrický umělý sval 

   Author: Vlach Jan; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Elektronická zátěž 

   Author: Horváth Jan; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Novák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hladinový senzor elektricky vodivých kapalin 

   Author: Kortán Jaroslav; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hlavní jednotka pro sběr informací ze ZigBee senzorické sítě 

   Author: Holler Tadeáš; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hybridní baskytarový zesilovač 

   Author: Kudelásek David; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Hospodka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato bakalářská práce pojednává o stavbě hybridního baskytarového zesilovače (tj. kombinujícího elektronky a tranzistory). Namísto popisu návrhu a konstrukce se zaměřím na obecný přístup k této problematice a možnosti, ...
  • Hybridní systém domácí automatizace 

   Author: Fuxa Michal; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou inteligentních elektroinstalací a analyzuje situaci na trhu. Hlavním cílem práce je návrh a realizace vlastního řešení. V první části je vysvětlen pojem inteligentní elektroinstalace ...
  • Inteligentní charakterizační nabíjecí stanice 

   Author: Konečný Miroslav; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Smutný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce bylo zhodnotit dosavadní trh s možnými principy nabíjení akumulátorů a na základě tohoto posouzení navrhnout a vyrobit vhodný prototyp inteligentní charakterizační nabíjecí stanice. Tato práce je rozdělena ...
  • Invertorová svářecí stanice řízená mikrokontrolérem 

   Author: Pokorný Jan; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Smutný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem této práce je prozkoumat problematiku svářecích agregátů z pohledu jejich funkce, navrhnout koncept invertorové svářecí stanice řízené mikrokontrolérem a vyrobit funkční prototyp.
  • Kompaktní zabezpečovací zařízení do malých objektů s GSM modulem 

   Author: Šedina Martin; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Nabíjecí stanice 

   Author: Kovařík Pavel; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Návrh fázového závěsu v Cadence 

   Author: Fitz Karel; Supervisor: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh jednotky sběru dat pro na stabilizační podložku ve fyzioterapeutické aplikaci 

   Author: Jarolímek Viktor; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato bakalářská práce pojednává o procesu návrhu, vývoji a testování nové sběrné jednotky pro stabilizační a balanční plošinu, která bude použitá ve fyzioterapii. Práce popisuje schémata a proces jejich návrhu, spolu s ...
  • Návrh lineárního napájecího zdroje s předregulací 

   Author: Staněk Pavel; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Janíček Vladimír
   Tato práce se zabývá problematikou napájecích zdrojů v elektronice. Jsou zde vysvětleny základní funkce jednotlivých typů spínaných a lineárních měničů a jejich vlastnosti. Zejména je kladen důraz na problematiku zdrojů ...
  • Řízení inteligentní domácnosti s One-Wire sběrnicí s parazitním napájením 

   Author: Voříšek Michael; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Vojtěch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem mé práce "HEULO HS" bylo vytvořit systém, který by zajistil spolehlivou real-time synchronizaci reálných věcí s internetem. Hlavní konkurenční výhodou je plná kompatibilita s NATem, real-time odezva a předpokládaná ...
  • Spínaný zdroj na principu měniče SEPIC 

   Author: Kožešník Lukáš; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Třídy audiozesilovačů - demonstrační kit 

   Author: Pečenka Zdeněk; Supervisor: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)