Now showing items 1-20 of 20

  • Autonomní napájecí zdroj pro aplikace IoT 

   Author: Čeněk Pěč; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Kůrka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Cíl této bakalářské práce je vytvořit samostatnou jednotku, která by byla schopná napájet IoT uzel. Solární panely byly vybrány jako zdroj energie pro dobíjení akumulátorů ze všech zkoumanych možností. Pro správu energie ...
  • Bezdrátová sluchátka 

   Author: Fábera Jan; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Puričer Pavel
  • Bezdrátové ZigBee teplotní senzory v centralizované síti 

   Author: Matiášek David; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Časový normál pro centralizovanou správu elektronických hodin 

   Author: Pilík Martin; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Vojtěch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
   Práce se zabývá návrhem a následnou realizací centrální hodinové ústředny, která po zisku časového normálu vzdáleně řídí elektronické hodiny. Pro co možná nejširší možnosti aplikací jsou k zisku časového normálu využity ...
  • Electrický umělý sval 

   Author: Vlach Jan; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Elektronická zátěž 

   Author: Horváth Jan; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Novák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hladinový senzor elektricky vodivých kapalin 

   Author: Kortán Jaroslav; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hlavní jednotka pro sběr informací ze ZigBee senzorické sítě 

   Author: Holler Tadeáš; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hybridní baskytarový zesilovač 

   Author: Kudelásek David; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Hospodka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato bakalářská práce pojednává o stavbě hybridního baskytarového zesilovače (tj. kombinujícího elektronky a tranzistory). Namísto popisu návrhu a konstrukce se zaměřím na obecný přístup k této problematice a možnosti, ...
  • Hybridní systém domácí automatizace 

   Author: Fuxa Michal; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou inteligentních elektroinstalací a analyzuje situaci na trhu. Hlavním cílem práce je návrh a realizace vlastního řešení. V první části je vysvětlen pojem inteligentní elektroinstalace ...
  • Inteligentní charakterizační nabíjecí stanice 

   Author: Konečný Miroslav; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Smutný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce bylo zhodnotit dosavadní trh s možnými principy nabíjení akumulátorů a na základě tohoto posouzení navrhnout a vyrobit vhodný prototyp inteligentní charakterizační nabíjecí stanice. Tato práce je rozdělena ...
  • Invertorová svářecí stanice řízená mikrokontrolérem 

   Author: Pokorný Jan; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Smutný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Cílem této práce je prozkoumat problematiku svářecích agregátů z pohledu jejich funkce, navrhnout koncept invertorové svářecí stanice řízené mikrokontrolérem a vyrobit funkční prototyp.
  • Kompaktní zabezpečovací zařízení do malých objektů s GSM modulem 

   Author: Šedina Martin; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Teplý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Nabíjecí stanice 

   Author: Kovařík Pavel; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Hrzina Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Návrh fázového závěsu v Cadence 

   Author: Fitz Karel; Supervisor: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh jednotky sběru dat pro na stabilizační podložku ve fyzioterapeutické aplikaci 

   Author: Jarolímek Viktor; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato bakalářská práce pojednává o procesu návrhu, vývoji a testování nové sběrné jednotky pro stabilizační a balanční plošinu, která bude použitá ve fyzioterapii. Práce popisuje schémata a proces jejich návrhu, spolu s ...
  • Návrh lineárního napájecího zdroje s předregulací 

   Author: Staněk Pavel; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Janíček Vladimír
   Tato práce se zabývá problematikou napájecích zdrojů v elektronice. Jsou zde vysvětleny základní funkce jednotlivých typů spínaných a lineárních měničů a jejich vlastnosti. Zejména je kladen důraz na problematiku zdrojů ...
  • Řízení inteligentní domácnosti s One-Wire sběrnicí s parazitním napájením 

   Author: Voříšek Michael; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Vojtěch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem mé práce "HEULO HS" bylo vytvořit systém, který by zajistil spolehlivou real-time synchronizaci reálných věcí s internetem. Hlavní konkurenční výhodou je plná kompatibilita s NATem, real-time odezva a předpokládaná ...
  • Spínaný zdroj na principu měniče SEPIC 

   Author: Kožešník Lukáš; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Třídy audiozesilovačů - demonstrační kit 

   Author: Pečenka Zdeněk; Supervisor: Janíček Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)