Now showing items 1-2 of 1

    detekce zornice; hranová detekce, kaskádní detektor, segmentace; nalezení kružnice a elipsy (1)
    pupil detection; edge detection, cascade detector, segmentation; circle and elipse fit (1)