Now showing items 1-1 of 1

  • Odhad a řízení průtoku v pumpou ovládaných otopných systémech 

   Author: Valtr Jiří; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: McGahan Paul
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato práce se zabývá hmotnostním průtokem v otopných systémech. Rozebírá teorii modelování otopných systémů a teorii fúze dat se zaměřením na metody odhadování stavu. Simulační model otopného systému je vyvinut a implementován ...