Now showing items 1-1 of 1

    • Systém pro podporu výběru vhodné kompenzační pomůcky 

      Author: Richter Jiří; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Novák Daniel
      Práce představuje problematiku informovanosti laické a odborné veřejnosti o asistivních technologiích (AT) v ČR. Je provedena sociologická sonda do problematiky a rešerše stávajích řešení v zahraničí. Následně je navrženo ...