Now showing items 1-1 of 1

    • Hodnocení záznamů Holterovského EKG u pacientů se srdeční amyloidózou 

      Author: Kaiser Tomáš; Supervisor: Huptych Michal; Opponent: Fingrová Zdeňka
      Cílem diplomové práce je zpracování holterovského EKG pacientů se srdeční amyloidózou. Tyto záznamy se vyznačují nízkými napěťovými úrovněni a množstvím řušení. K jejich předzpracování byla navržena kaskáda filtrů včetně ...