Now showing items 1-1 of 1

  • Multilingvální rozpoznávač telefonní řeči na bázi DNN-HMM 

   Author: Fiala Jiří; Supervisor: Pollák Petr; Opponent: Plátek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá problematikou multilingválního akustického modelování založeného na sdíleném fonetickém inventáři pro 5 východoevropských jazyků: češtinu, slovenštinu, polštinu, maďarštinu a ruštinu, které jsou dostupné ...