Now showing items 1-1 of 1

  • Silová působení na robota při obrábění 

   Author: Třešňák Adam; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Farkavec Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá silami působícími na průmyslový manipulátor při obrábění kovového materiálu nástrojem připevněným na poslední ose robotu. Obrábění je realizováno broušením materiálu brusným kotoučem. Dynamické chování ...