Now showing items 1-1 of 1

    • Systém vizuomotorické koordinace humanoidního robota Bioloid 

      Author: Plaček Martin; Supervisor: Vavrečka Michal; Opponent: Farkaš Igor
      Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému založeném na umělých neuronových sítí, který umožní humanoidnímu robotovi Bioloid řídit pohyb svých rukou na základě obrazu z kamery. Systém je založen na samoorganizující ...