Now showing items 1-2 of 2

  • Distribuované prediktivní řízení budov 

   Author: Hauser Jan; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Endel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá definicí tepelných vztahů v budově, následným sestavením modelu, návrhem distribuovaného řízení a v neposlední řadě jeho porovnáním s řízením centralizovaným. Analýza modelu budovy je postavena ...
  • Odhad a řízení průtoku v pumpou ovládaných otopných systémech 

   Author: Valtr Jiří; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: McGahan Paul
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato práce se zabývá hmotnostním průtokem v otopných systémech. Rozebírá teorii modelování otopných systémů a teorii fúze dat se zaměřením na metody odhadování stavu. Simulační model otopného systému je vyvinut a implementován ...