Now showing items 1-9 of 9

  • Aplikace pro vizualizaci a hodnocení videookulografických dat 

   Author: Zeman Michal; Supervisor: Doležal Jaromír; Opponent: Jursa Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-10)
   Tato práce se zabývá zpracováním očních pohybů a jejich využitím pro diagnostiku dyslexie. Pro zpracování úlohy Pavlidis byl vytvořen nástroj s grafickým uživatelským rozhraním v prostředí Matlab. Tento nástroj byl několikrát ...
  • Automatická detekce pupily v obraze 

   Author: Erlebach Jonáš; Supervisor: Doležal Jaromír; Opponent: Fabián Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Diplomová práce popisuje detekci zornice v obraze pro aplikaci při detekci očních pohybu. Jedná se o nalezení zornice v obraze z kamery, která sleduje oko. Práce se zabývá metodami zpracování obrazu užívanými k detekci ...
  • Detekce osob v dohledových videozáznamech 

   Author: Vávra Petr; Supervisor: Doležal Jaromír; Opponent: Hrad Jaromír
   Diplomová práce se zabývá studií možných detekovatelných stavů ve vnitřních prostorách pomocí kamerového dohledového systému. Nejdůležitějším stavem, který je třeba detekovat je pád osoby. Detekce pádu osoby je důležitá ...
  • Detekce osob v dohledových videozáznamech 

   Author: Vávra Petr; Supervisor: Doležal Jaromír; Opponent: Hrad Jaromír
   Diplomová práce se zabývá studií možných detekovatelných stavů ve vnitřních prostorách pomocí kamerového dohledového systému. Nejdůležitějším stavem, který je třeba detekovat je pád osoby. Detekce pádu osoby je důležitá ...
  • Kalibrační metody pro videookulografii 

   Author: Prštický Michal; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Doležal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Monitorování denní aktivity pomocí zařízení s akcelerometry 

   Author: Farkašová Barbora; Supervisor: Doležal Jaromír; Opponent: Novák Petr
   Hlavním cílem této diplomové práce Monitorování denní aktivity pomocí zařízení s akcelerometry je výběr nejlepší varianty umístění takového zařízení. Populace stárne a vzhledem k tomuto faktu můžeme očekávat různé změny ...
  • Prostorová lokalizace nemocničních lůžek 

   Author: Lochmann Jan; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Doležal Jaromír
   Účelem této práce je poskytnout ucelený a nezaujatý pohled na proces vývoje systému lokalizace nemocničních lůžek na základě vlastní účasti při vývoji ve firmě LINET spol. s r.o. Práce pojednává o stávajících řešení ...
  • Přenosná oční kamera 

   Author: Šimánek Tomy; Supervisor: Fabián Vratislav; Opponent: Doležal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Předmětem této práce je návrh a realizace systému pro sledování očních pohybů. Jsou zde představena stávající funkční řešení a popsány metody pořízení obrazu. Dále je zde popsána teorie popisující odpovídající problematiku, ...
  • Systém sledování očních pohybů založený na neuronových sítích 

   Author: Adrián Pitoňák; Supervisor: Doležal Jaromír; Opponent: Klempíř Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Cieľom tejto práce je vytvoriť framework na trénovanie modelov pre sledovanie očných pohybov. Pred vytvorením samotného frameworku prebehla rozsiahla analýza metód používaných na túto úlohu. Práca rieši časť úlohy pomocou ...