Now showing items 1-2 of 1

    blýskáček řepkový, rozpoznávání, počítačové vidění (1)
    Meligethes aeneus, recognition, computer vision (1)