Now showing items 1-1 of 1

  • Detektor fúzních neutronů 

   Author: Pavlát Adam; Supervisor: Cikhardt Jakub; Opponent: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   V úvodu si představíme termonukleární fúzi, princip magnetického pinče a fáze plazmatického fokusu. Následně sumarizujeme základní principy neutronové detekce. Pátá sekce ukazuje návrh a vyhotovení stříbrem aktivovaného ...