Now showing items 1-1 of 1

  • Sémantické parsování otázek 

   Author: Matulík Martin; Supervisor: Baudiš Petr; Opponent: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   V této práci zkoumám Xser, systém pro odpovídání na otázky čerpající ze strukturovaných dat. Tento systém funguje ve dvou částech. Nejdříve použije shift-reduce parser pro sestrojení struktury reprezentující otázku. Poté ...