Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace vyhodnocování laboratorních vzorků při neurčité době připravenosti 

   Author: David Procházka; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Vlk Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Cílem této práce je optimalizace jednoho z úzkých hrdel pracovního postupu zdravotnické laboratoře. Budeme navazovat na datovou analýzu provedenou v [1], přičemž tato data také použijeme k vytvoření efektivního řešení ...
  • Systém pro tvorbu rozvrhu a rezervaci prostor 

   Author: Jan Mádle; Supervisor: Genyk-Berezovskyj Marko; Opponent: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby rozvrhu a rezervace prostor. Seznamuje čtenáře s možnými řešeními, jak tvořit rozvrh automaticky. Uvádí konkrétní řešení s pomocí celočíselného lineárního programování. ...