Now showing items 1-1 of 1

  • Identifikace cyklistických segmentů v GPS trajektoriích 

   Author: Milec David; Supervisor: Žilecký Pavol; Opponent: Černoch Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Pokrok v technologii umožnil vytváření velkého množství prostorových trajektorií, které obsahují mnoho informací o pohybu. Ve své bakalářské práci navrhuji metodu, která klasifikuje uživatelův pohyb do dvou modů s použitím ...